Oldal kiválasztása

Termeni și condiții de utilizare

1.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Spendra are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează utilizatorii/clienții săi. Scopul colectării datelor este de a trimite corespondență, de a onora comenzile și de a realiza statistici proprii.

Prin citirea termenilor și condițiilor ale prezentului site ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de acces la date, dreptul la informare, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

2.   Confidențialitate

SPENDRA FASTLANE SRL respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor. SPENDRA FASTLANE SRL și www.spendra.ro se angajează să folosească datele personale ale utilizatorilor site-ului numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi precum și în scopul informării acestora asupra ofertei și politicii firmei și asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului câtre terți.

www.spendra.ro și SPENDRA FASTLANE SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele dvs de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

SPENDRA FASTLANE SRL este înregistrată și avizată de câtre ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) cu nr. de înregistrare in progress

3.   Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prin înscrierea pe site/efectuarea unei comenzi si completarea datelor personale în formularele de înscriere, utilizatorii/clienții declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a www.spendra.ro și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Spendra și a terților cu care Spendra are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate Spendra; participarea la concursuri, promoții; statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii site-ului; urmărirea datelor de vânzări, cercetări de piață.

Spendra nu va dezvălui nici un fel de informație despre utilizatorii/clienții site-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege. Informațiile clientului cu caracter personal pot fi furnizate câtre Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

4.   Date personale

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele personale, acestea fiind necesare onorării comenzii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea plasării pe acest site a comenzii dvs. și prelucrării ei.

Datele personale necesare pentru utilizarea serviciilor sunt următoarele:

  • nume
  • CNP
  • adresă electronică (e-mail)
  • cod de acces (parolă, nume de autentificare)
  • număr de telefon
  • date de livrare ( nume, număr de telefon, cod poștal, oraș, stradă, numărul casei)
  • date de facturare ( nume, cod poștal, oraș, stradă, numărul casei)

5.   Cookie-uri (Colectarea automată de date cu caracter non-personal)

Sistemul înregistrează în mod automat datele generate din sistemele informatice a persoanelor autentificate pe site în timpul utilizării. Datele sunt salvate automat la autentificare și la deconectare. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier „Cookie” sau a unui fișier similar. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la site. În afară de acestea, alte date nu sunt stocate. Fișierele de date „cookie” nu stochează adresa de IP în cauză. Fișierele stochează obiceiurile de cumpărare și obiceiurile de căutare a produselor a celui în cauză.

6.   Drepturile clientului/utilizatorului și aplicarea acestora

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii/clienții beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul iGlass Romania.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa SPENDRA FASTLANE SRL, Jud. Harghita, Cristuru Secuiesc, Str. Gării 2B, utilizatorii/clienții își pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • o dată pe an, confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • să intervină asupra datelor transmise;
  • să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară.

Nume operator de date: SPENDRA FASTLANE SRL

Adresă operator de date: Jud Harghita, Cristuru Secuiesc, Str Gării 2B

Număr de înregistrare la ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal): in progress